Adw. Anna Flisińska
+48 501 321 445
  aflisinska@onet.pl
 

Grzegorz Flisiński, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem adw. Piotra Czyżewskiego i we współpracy z adw. Andrzejem Hofmanem i adw. Agnieszką Hofman. Samodzielnie Kancelarię Adwokacką zacząłem prowadzić w 2010 r. Zainteresowania : Historia Najnowsza, Podróże,

Adw. Grzegorz Flisiński:
+48 501 321 443
  gflisinski@onet.pl
 

Adwokat Anna Flisińska studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. W 2008 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. W 2012 roku zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów ORA w Lublinie. Od 2013 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Lublinie.