Prowadzenie spraw o rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie.