Kancelaria Adwokacka

Adwokat Grzegorz Flisiński

ul. Lipowa 11/6, 20-020 Lublin

Adwokat Grzegorz Flisiński

Adwokat Anna Flisińska

9:00 - 17:00

Godziny otwarcia: pon. – pt.

 

 

  • powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
  • powództwa o przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
  • powództwa o zapłatę wszelkich roszczeń ze stosunku pracy (w tym wynagrodzenie za godziny nadliczbowe)
  • sprzeciwy od kary porządkowej
  • reprezentowanie mocodawcy w sprawach nadużyć w stosunku pracy (w tym mobbing)