Prawo karne i karne wykonawcze

Obrona oskarżonych w toku postępowania przygotowawczego i przed Sądem we wszystkich instancjach.

Sporządzanie i wnoszenie apelacji i kasacji, zażaleń, reprezentowania podejrzanych w sprawach o wydanie listu żelaznego,

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem  w tym reprezentowanie w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa

Reprezentowanie skazanych w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze,  dozór elektroniczny,

Obrona oskarżonych m.in. w sprawach dotyczących posiadania i obrotu narkotykami, wypadków i kolizji drogowych, sprawach karnoskarbowych dotyczących podatków i zarzutów związanych z przemytem, obrona w sprawach karnych gospodarczych, w tym w zakresie zarzutów oszustwa, usuwania mienia spod egzekucji.