Sporządzanie i doradztwo w zakresie umów (m. in, sprzedaż, najem, dzierżawa,)

Prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie,

Prowadzenie spraw z zakresu prawa własności (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, prowadzenie spraw o ochronę własności, eksmisję i ochronę posiadania, sprawy o ustanowienie drogi koniecznej innych służebności)

Doradztwo w zakresie wierzytelności (sporządzanie umów pożyczek, doradztwo w zakresie zabezpieczeń, zastaw i hipoteka, prowadzenie spraw o zapłatę, doradztwo w zakresie postępowania egzekucyjnego),

Dobra osobiste i własność intelektualna (prowadzenie spraw ochronę dóbr osobistych, ochrona praw autorskich, doradztwo w zakresie umów licencyjnych),

Prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek, odrzucenie spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności)