Kancelaria Adwokacka

Adwokat Grzegorz Flisiński

ul. Lipowa 11/6, 20-020 Lublin

Adwokat Grzegorz Flisiński

Adwokat Anna Flisińska

9:00 - 17:00

Godziny otwarcia: pon. – pt.

 

Prawo administracyjne i budowlane

Reprezentowanie mocodawców przed organami administracji samorządowej i rządowej

odwołanie od decyzji administracyjnych

sporządzenie i wnoszenie skarg do sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w tym reprezentacja mocodawców w postępowaniu sądowo administracyjnym

reprezentowanie inwestora w sprawach z zakresu prawa budowlanego