Prawo administracyjne i budowlane

Reprezentowanie mocodawców przed organami administracji samorządowej i rządowej

odwołanie od decyzji administracyjnych

sporządzenie i wnoszenie skarg do sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w tym reprezentacja mocodawców w postępowaniu sądowo administracyjnym

reprezentowanie inwestora w sprawach z zakresu prawa budowlanego