Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, w tym działających w formie spółek prawa handlowego, lub inny strukturach organizacyjnych, jak i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Usługi świadczone są w formie:

 • zastępstwa adwokackiego przed sądami, organami administracji,
 • udzielaniu porad prawnych (ustnych w kancelarii, porad online),
 • sporządzaniu opinii prawnych, projektów umów, pisemnych analiz,
 • sporządzaniu pism procesowych i przedsądowych (m.in. pozwy, sprzeciwy, zażalenia, apelację, wezwania do zapłaty).

Powyższe usługi mogą być świadczone w ramach stałego zlecenia, lub w konkretnej sprawie

 

Pomoc prawna w zakresie poszczególnych dziedzin prawa:

 • Prawo karne
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Prawo budowlane

 

CENNIK USŁUG:

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem i zależna jest od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy adwokata.

Stosowania są zasadniczo dwa rodzaje wynagrodzeń:

– wynagrodzenie ryczałtowe : stała wysokość wynagrodzenia ustalona w wymiarze miesięcznym (stosowana przy stałych zleceniach)

– wynagrodzenie jednorazowe : określona kwota za prowadzenie sprawy sądowej (ustalona w zależności od wartości przedmiotu sprawy, jej stopnia zawiłości, przewidywanego nakładu pracy)

Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.