Kancelaria Adwokacka Adwokata Grzegorza Flisińskiego oferuje również usługę prawną on-line, która polega w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opini prawnej, opracowaniu projektu umowy lub pisma procesowego i przesłaniu do klienta drogą mailową.

 

W celu uzyskania porady prawnej on-line należy:

  1. Przesłać do Kancelarii wiadomość e-mail, zawierającą pytanie wraz z opisem problemu prawnego na adres gflisinski@onet.pl
  2. Oczekiwać wiadomości zwrotnej wraz informacją o wysokości wynagrodzenia za zleconą usługę i terminie jej realizacji.
  3. Po zaakceptowaniu przez Państwa ceny porady, należy dokonać wpłaty honorarium na rachunek bankowy wskazany w wiadomości
  4. Oczekiwać na odpowiedź na przedstawione pytanie we wskazanym przez Kancelarię terminie.
  5. Po wykonaniu usługi, faktura VAT zostanie przesłana do Państwa pocztą pod wskazany w wiadomości adres.

W przypadku, gdy pytanie dotyczyć będzie problemu prawnego, którego rozwiązanie będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych dokumentów albo informacji, termin realizacji usługi zacznie biec od chwili wykonania niezbędnych czynności przez Klienta.