Prawo karne i karne wykonawcze

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo administracyjne i budowlane

Prawo rodzinne

Prawo pracy

 

O nas

Ikona paragrafu

Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Flisiński z siedzibą w Lublinie świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Oferta kancelarii obejmuje m.in. zastępstwo procesowe przed sądami w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym. Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, umów, pism procesowych. Usługa każdorazowa dostosowana jest do zindywidualizowanych potrzeb mocodawcy. Oferujemy zarówno doraźną pomoc, jak i możliwość stałej współpracy.

Doświadczenie zawodowe zdobyte tak w toku odbytej aplikacji adwokackiej i prowadzonej praktyki pozwala na kompleksowe i efektywne działanie na rzecz naszych klientów.

 

Kancelaria działa od 2010 r.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych sądowo administracyjnych, negocjacji umów.

PRAWO KARNE I KARNE WYKONAWCZE

  • Apelacje i kasacji
  • Pomoc pokrzywdzonym
  • Sporządzanie zawiadomień
  • Reprezentowanie
  • Obrona oskarżonych

PRAWO CYWILNE

  • Umowy sprzedaży
  • Umowy najmu
  • Umowy dzierżawy
  • Odszkodowania
  • Sprawy prawa własności

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

  • Doradztwo
  • Projekty umów
  • Prawo handlowe
  • Projekty umów
  • Reprezentowanie

PRAWO ADMINISTRACYJNE I BUDOWLANE

  • Reprezentowanie
  • Sporządzenie skarg
  • Odwołania
  • Prawo budowlanego
  • Obrona

PRAWO RODZINNE

  • Alimenty
  • Kontakt z dzieckiem
  • Władza rodzicielska
  • Ustalenie ojcostwa
  • Ubezwłasnowolnienie

PRAWO PRACY

  • Wypowiedzenie o pracę
  • Przywrócenie do pracy
  • Odszkodowania
  • Własność intelektualna
  • Spadki