Zakres usług

Zakres usług


Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, w tym działających w formie spółek prawa handlowego, lub inny strukturach organizacyjnych, jak i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 
Usługi świadczone są w formie:
- zastępstwa adwokackiego przed sądami, organami administracji,
- udzielaniu porad prawnych (ustnych w kancelarii, porad online),
- sporządzaniu opinii prawnych, projektów umów, pisemnych analiz,
- sporządzaniu pism procesowych i przedsądowych (m.in. pozwy, sprzeciwy, zażalenia, apelację, wezwania do zapłaty).
 
Powyższe usługi mogą być świadczone w ramach stałego zlecenia, lub w konkretnej sprawie
 

Pomoc prawna w zakresie poszczególnych dziedzin prawa:

 
- Prawo karne
- Prawo karne wykonawcze
- Prawo cywilne
- Prawo rodzinne
- Prawo gospodarcze i handlowe
- Prawo pracy
- Prawo administracyjne
- Prawo budowlane

CENNIK USŁUG:

 
Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem i zależna jest od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy adwokata.

Stosowania są zasadniczo dwa rodzaje wynagrodzeń:

- wynagrodzenie ryczałtowe : stała wysokość wynagrodzenia ustalona w wymiarze miesięcznym (stosowana przy stałych zleceniach)
- wynagrodzenie jednorazowe : określona kwota za prowadzenie sprawy sądowej (ustalona w zależności od wartości przedmiotu sprawy, jej stopnia zawiłości, przewidywanego nakładu pracy)

Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.